Skip to content
Home » News » Bussines News

Bussines News

Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha

RES fondacija, od jula 2021. godine, obezbeđuje tehničku podršku i pomoć lokalnim samoupravama u Srbiji čiji su projekti odabrani u sklopu konkursa Vlade Srbije u februaru 2021.1 godine za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta. Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta „Unapređenje pomoći… Read More »Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha

Baseline analysis covering household heating options, expenditures and needs in the Western Balkans

This baseline analysis presents national data on household heating options, expenditures, and needs. It provides comparative data on six Contracting Parties of the Energy Community form the Western Balkans: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. The analysis was supported by the… Read More »Baseline analysis covering household heating options, expenditures and needs in the Western Balkans

BGF held the first national workshop in the framework of the regional initiative “Smarter Stoves”

Balkan Green Foundation held the first national workshop in the framework of the partnership and regional initiative “Smarter Stoves”, which aims to establish a public dialogue on the use of old and inefficient heating equipment in the Western Balkans region, and the impact that this… Read More »BGF held the first national workshop in the framework of the regional initiative “Smarter Stoves”

RTCG – Zamjenom neefikasnih šporeta i peći do zdravije sredine i ušteda

Zamjenom neefikasnih šporeta i peći, koje utiču na zagađenje životne sredine i zdravlje građana, može se postići ušteda, poštenija raspodjela dobara i javno dobro za sve, a ovaj proces je u Crnoj Gori tek uzima maha, saopšteno je na radionici “Partnerstvo za pametnije peći – Regionalna platforma znanja za zamjenu neefikasnih peći na zapadnom Balkanu”, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru istoimenog projekta.

Let’s change

Four years ago, we decided to turn our dissatisfaction with air pollution into action that could further improve air quality.