Skip to content
Home » News » Realizovani projekti, buduće aktivnosti i izazovi na putu zamjene neefikasnih peći i smanjenja energetskog siromaštva u Crnoj Gori

Realizovani projekti, buduće aktivnosti i izazovi na putu zamjene neefikasnih peći i smanjenja energetskog siromaštva u Crnoj Gori

Autor:
Božidar Pavlović
Ministarstvo kapitalnih investicija
Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Preuzmite izvještaj ovdje: