Skip to content
Home » News » Ako smo lokalna samouprava…

Ako smo lokalna samouprava…

Evo na koje još načine treba da vodimo računa o socijalno ugroženim stanovnicima: