Skip to content
Home » Home F

Home F

Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha

RES fondacija, od jula 2021. godine, obezbeđuje tehničku podršku i pomoć lokalnim samoupravama u Srbiji čiji su projekti odabrani u sklopu konkursa Vlade Srbije u februaru 2021.1 godine za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta. Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta „Unapređenje pomoći… Read More »Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha